En utredning av förekomsten av hatretorik och trakasserier

09.03.2022 kl. 17:43
Vi genomför en utredning på uppdrag av justitieministeriet av förekomsten av hatretorik och trakasserier och deras konsekvenser för trygghetskänslan bland medlemmar i olika minoritetsgrupper. 

Denna utredning riktar sig särskilt till följande minoritetsgrupper: personer som talar främmande språk, utländska medborgare eller personer med invandrarbakgrund, romer, samer, finlandssvenskar, personer med funktionsvariation, de som tillhör en sexuell minoritet eller könsminoritet samt de som tillhör en religiös minoritet. En liknande enkät gjordes hösten 2015 (rapporten finns här). 

Resultaten av denna uppföljande enkät kommer att användas för att uppdatera lägesrapporten och ge ytterligare information om hur man förhindrar hatretorik och trakasserier. Enkäten kan besvaras fast man inte har själv upplevt hatretorik eller trakasserier. 

Vi skulle vilja be er att förmedla information om enkäten till utredningens målgrupper genom era nätverk. Ni kan använda detta meddelande eller bifogat följebrev. Stort tack för er hjälp!

Enkäten är öppen till slutet av mars. Enkäten kan besvaras på svenska, finska eller engelska:

På svenska: https://sv.research.net/r/vipu2022sv

På finska: https://fi.research.net/r/fivipu2022

På engelska: https://fi.research.net/r/vipuen

Genom frågan i slutet av frågeformuläret är det också möjligt att anmäla sig till en personlig intervju. 

Utredningen genomförs av Owal Group Oy. Vi ger gärna mer information om enkäten och utredningen. 

Kontaktperson vid Owal Group:
manager Laura Jauhola, laura@owalgroup.com, 050 443 1841

Kontaktperson vid justitieministeriet: 
erityisasiantuntija Katriina Nousiainen, katriina.nousiainen@gov.fi, 029 515 0275.

Med vänlig hälsning

Jenna Siltala
Analyst
Owal Group Oy
Tel. +358 440980139
E-mail: jenna@owalgroup.com 
Kasarmikatu 23 A
00130 Helsinki
www.owalgroup.com 
Cata Ekman-Niemi-Kaija