Nytt från Home of Hope

29.03.2022 kl. 08:00
Läs det senaste nyhetsbrevet och kolla in videon med Tsungi som bl.a. bott på Home of Hope och är på slutrakan av studierna.

Nyhetsbrevet är här

Här är en kort video om bl.a. TNC:s historia. Tsungi är på slutrakan av sina studier berättar om det.

Please take a few minutes of your time to watch a video that we created for a Mission Minute. (Click on the word video! Or copy and paste this URL: https://vimeo.com/684405885/66905f7e3d)

*TNC history (at0:00)
*Violet Mutasa speaks (at 0:58)
*TNC history continued (at 2:37)
*Tsungi speaks (at 3:23) She grew up at the Home of Hope!
*Chuck Billerbeck speaks (at 3:55)

Cata Ekman-Niemi-Kaija