Ny nattvardsording

27.03.2023 kl. 11:59
Det har funnits behov av en kortare nattvardsordning i slutet av gudstjänsten - en regelrätt nattvardsgudstjänst upplevs lätt tung och när vi kombinerar gudstjänst och nattvardfirande känns det som två gudstjänster efter varandra.

Hans Växby har tillsammans med Kaikka Växby utarbetat en kortversion att använda i slutet av gudstjänsten. Nästan som något vi gör på vägen ut. Hans finner stöd för den tanken i instruktionerna för den första påskmåltiden i 2 Mos 12, den fascinerande formuleringen i vers 11: Vid måltiden skall ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast.

Inbjudningsorden har Kaikka och Hans formulerat. Bekännelsen är en av de alternativa texterna i Metodistkyrkans i Sverige Gudstjänstbok 2009.

Nattvardsbönen och tackbönen är tagna ur den finlandssvenska gudstjänstboken som också finns i den svenska.

Översättningen till engelska har Camilla Klockars hjälpt med. Katerina Pihlajaniemi har dessutom översatt den till ukrainska. Den nya nattvardsordningen är helt frivillig att ta i bruk och likväl kan man använda den gamla om man vill. Tack till alla som hjälpt till med utformingen!


 
Cata Ekman-Niemi-Kaija