Kom med på fortbildningsdagen och bli klokare tillsammans!

04.09.2023 kl. 15:10
Funderar du någonsin vad finländsk lagstiftning säger om att ordna läger för barn och att engagera frivilliga resurser? Eller vad GDPR-lagen säger om församlingsmatrikeln? Vad bör man tänka på vid anställningar eller gällande tystnadsplikten i själavården?

När ska man göra barnskyddsanmälan? Vilka riktlinjer finns det för en trygg arbetsmiljö och vilka lagstadgade saker gäller alla församlingar?

Med Helena Korhonen går vi igenom bl.a.
-aktuell lagstiftning
-registerfrågor och datahantering
-kris- och konflikthantering

lördag 23.9.2023 kl. 9-16 i Vasa metodistkyrka
Anmälan till: camilla.klockars@metodistkyrkan.fi

tisdag 27.9.2023 i Andreaskyrkan, Helsingfors
Anmälan till: roger.andersson@mkf.fi

Pris 10 euro/ person. Värden bjuder på kaffe – lunch på stan.

Kursen ordnas i samarbete med SFV (Svenska folkskolans vänner).

Broschyr att skriva ut här

 

Cata Ekman-Niemi-Kaija