Decemberbön från St Clara kyrka, Stockholm

22.12.2023 kl. 12:31
Jag bad om styrka .... Gud gav mig svårigheter för att göra mig stark
Jag bad om visdom .... Gud gav mig problem att lösa
Jag bad om välstånd .... Gud gav mig hjärna och muskler till att arbeta
Jag bad om mod .... Gud gav mig faror att övervinna
Jag bad om kärlek .... Gud gav mig utsatta människor att hjälpa
Jag bad om väntjänster .... Gud gav mig möjligheter
Jag fick inget av det jag ville ha. Jag fick allting jag behövde.

Gud välsigne dig!
'
Cata Ekman-Niemi-Kaija