Dröm med mig

25.03.2022 kl. 10:25
Jag slötittade på en del av svenska eurovisionsfinalen. Men jag blev klarvaken när det kom till mellanakten. Vanligtvis är det ett humoristiskt shownummer som är lätt att klara sig utan. Men den här gången stod den unga svenska poeten Sara Nazari och framförde det hon kallar Spoken word. En tre och en halv minuter lång dikt rakt upp och ner utan åthävor! Den hette visserligen Dröm med mig, men hon stod för det enda som hade med vår vardagsverklighet att göra i en enda lång kväll av glitter och verklighetsflykt.

Den som vuxit upp med de bibliska berättelserna[1], kan få intrycket att drömmar är en vardaglig förmedlare av Guds vilja. Vi har Jakobs dröm i Betel och änglarna på stegen mellan himmel och jord. Vi har Josefs liv, hans egna drömmar och hans tydning av Faraos drömmar som på ett avgörande sätt påverkade två folks historia. Vi har Daniel som under den babyloniska fångenskapen tyder Nebukadnessars dröm. Och det finns fler exempel i Gamla testamentet.

I Nya testamentet vägleder Gud genom drömmar både hur de vise männen ska ta en annan väg hem och att Josef och Maria ska ta med sig den nyfödde Jesus och fly undan Herodes till Egypten. Och på första pingstdagen knyter Petrus ihop det gamla och framtiden genom att citera profeten Jonas förutsägelse: ”Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner och era gamla män ha drömmar.”

Men i själva verket har Bibeln en mycket restriktiv hållning till drömmar. Det är en himmelsvid skillnad mellan den och de sidor på nätet som erbjuder drömtydning och symboltolkning! Jeremia varnar för de människor som är vilseledda av sina egna drömmar. ”Låt inte lura er av profeterna bland er eller av era spåmän och bry er inte om drömmarna de drömmer.” Bibeln påminner om att drömmar ”flyger bort” och ”är borta när man vaknar”. Det är inte så att allt vi drömmer är vägledning från Gud för våra liv. Drömmar är vaga och vi kan sällan drar slutsatser för morgondagen ur dem. 

Vi innebär då budskapet på pingstdagen till oss idag?

Det viktigaste är kanske att se sammanhanget för Petrus tal. Det är inte vilken sabbat som helst. Det är på den första pingstdagen han talar! Det är när Gud ”utgjuter” sin ”ande över alla människor” som gudsdrömmarna föds. De ungas ”syner” och de gamlas ”drömmar” är visioner om det som Gud vill ha förverkligat!

När en enskild person söker Guds vilja för sitt liv är det i en nära vandring med den Uppståndne som ledningen erfars. När en församling längtar efter väg framåt i glädje och fruktbärande verksamhet är det i ödmjukhet inför Gud som konturerna börjar skönjas. När ett kyrkosamfund undrar hur vägen går vidare är det när de ungas syner och de gamlas drömmar går in i varandra som nästa steg kan tas.

Och så är jag tillbaka i soffan framför den svenska eurovisionsfinalen och undrar vad Gud vill med mig och världen fjorton mardrömsdagar efter krigsutbrottet i Ukraina. En teologisk fundering om drömmar i Bibeln var kanske inte det viktigaste. Nej, men, ”Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.” Och Jesus svar på frågan om det viktigaste budet: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.  Detta är det största och första budet.  Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.  På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.” Samt livsvisdomen ”Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.”

Fred, rätt och rättfärdighet, försoning, kärlek… Det är Gudsdrömmen, det är människodrömmen, det är Guds viljas förverkligande vi sträcker oss mot. Dröm med mig!

Hans Växby

Bild: яғ ★ design

Feedback kan sändas till hans.vaxby[at]gmail.com

[1] Citat och hänvisningar till Bibeln i den här artikel kommer från 1 Mos 28, 1 Mos 37 och 41, Dan 2, Matt 2, Apg 2, Jer 29, Job 20 och Ps 73, Apg 2, Mika 6, Matt 22 samt Matt 5.

Hans Växby