Herdebrev från biskop Christian Alsted efter generalkonferensen

06.05.2024 kl. 11:01
Kära metodister i det nordiska, baltiska och ukrainska biskopsområdet,
nåd och frid vare med er!
Metodistkyrkans generalkonferens samlar cirka 800 delegater från hela världen. De kommer samman för att söka Guds vilja och väg för kyrkan. Konferensen är tänkt att vara inspirerande, framtidsinriktad och framför allt formad av den Helige Ande. Och det blev den. .... 
Stämningen var helt annorlunda än den har varit på decennier.

Det förekom inga konflikter, inga hårda ord och inga demonstrationer. Generalkonferensen 2024 var både villig och kapabel att fatta viktiga framtidsinriktade beslut och arbeta tillsammans för att hitta gemensamma lösningar. 

Överraskande, snabbt och med stor majoritet antog konferensen en plan för regionalisering som omvandlar samfundet från en amerikansk kyrka med förgreningar på olika kontinenter till en verkligt global kyrka, där alla delar av kyrkan fungerar på lika villkor. I framtiden kommer generalkonferensen att vara mycket mer inriktad på gemensamma globala frågor, mission, utbildning, bistånd, ekumenik, teologi och social etik. I framtiden kommer alla kyrkans regioner att ha rätt att anpassa Book of Discipline, så att de kan tjäna så effektivt som möjligt i sin unika miljö som är relevant för deras missionella behov. 

Det finns dock en brasklapp, eftersom förändringen innebär konstitutionella ändringar som måste röstas igenom av alla årskonferenser innan de träder i kraft. Resultatet kommer att vara känt i november 2025.

Generalkonferensen har godkänt nya globala sociala principer, som skapades efter omfattande globala konsultationer med tusentals deltagare. De nya globala sociala principerna är kortfattade och har en tydligare biblisk grund, och de kommer att vägleda och inspirera oss att leva som kristna och som kyrkor i vårt samhälle. De sociala principerna innehåller inte längre någon mening som diskriminerar och fördömer homosexuella. 

Beslutet att tillåta äktenskap mellan personer av samma kön och att tillåta att homosexuella ordineras och licensieras för pastoralt arbete fattades med mer än 90% majoritet. Detta skedde inte minst på grund av att alla centralkonferenser också gavs befogenhet att fastställa sin egen policy och sina egna gränser för äktenskap och ordination, och att delegera samma befogenhet till sina årskonferenser.  Vi kommer att kunna göra detta vid centralkonferensen i april 2025, eftersom inget av eftersom inget av besluten träder i kraft förrän den 3 maj 2025, ett år efter generalkonferensens avslutande. 

Generalkonferensens beslut kommer att tas emot på olika sätt i länderna i biskopsområdet och i olika församlingar. Metodister har studerat Bibeln och kommit fram till olika uppfattningar om mänsklig sexualitet och vissa kommer att se generalkonferensens beslut som en befrielse som de välkomnar med stor glädje, medan andra kommer att tycka att besluten är svåra. 

Vi vet alla att Jesus har lärt oss att välkomna alla människor och att älska dem utan att döma eller ställa villkor. I metodistkyrkan (The United Methodist Church) välkomnar vi alla människor, utan undantag - vårt nattvardsbord är öppet för alla och vi vill att alla ska leva ut sina kallelser, gåvor och talanger i våra kyrkor. Så har det alltid varit - den här generalkonferensen har gjort det ännu tydligare. 

Vi har mycket att be och tala om vid de årliga konferenserna under de kommande månaderna. Vi har tid att fundera över hur besluten kommer att påverka oss och hur vi kommer att reagera i varje land. Jag vet att vi kommer att kunna göra detta på ett bra och respektfullt sätt och att vi kommer att erkänna och ge utrymme för olika uppfattningar.

Även om det har skett stora förändringar under denna generalkonferens är vår gemensamma uppgift densamma, att dela vår tro och göra fler människor till Jesu efterföljare, att arbeta för rättvisa, frihet, jämlikhet och fred, att vara kyrka med barn och ungdomar, att utveckla och skapa nya trossamfund. Vi har mycket att göra, så låt oss sätta igång tillsammans. 

Må vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vara med oss.   


Christian Alsted
biskop

Brevet på engelska