Varför är inte våra kyrkor fullsatta?

13.02.2022 kl. 15:16
Jag går i kyrkan varje söndag – vissa söndagar predikar jag och andra inte, men jag går i kyrkan alla söndagar. Jag går i kyrkan också de söndagar jag inte har lust.

Varför gå i kyrkan?

Varför? För att jag behöver det. Gudstjänsten är en central del av mitt liv – att vara i Guds närhet, lyssna till hans ord, be och ta emot nattvarden.


Det ger mitt liv fasthet och sätter hela min existens i rätt perspektiv. Jag har blivit välsignad i så många gudstjänster – ibland har jag blivit överraskad av hur budskapet träffat mig, andra gånger har en sång, en bön, en mening i nattvardsritualen talat till mig.

Men jag inser att jag tillhör en utdöende grupp människor, som går i kyrkan varje söndag

Var är alla?

Varför? Jag talade med en ung pastor, som knappt varit i tjänst annat än under Covid-pandemin. Nu kan hennes kyrka ha gudstjänst utan restriktioner. Hon frågade mig: ”Varför kommer inte människorna tillbaka till kyrkan?” Och jag förstår hennes fråga.

Varför är våra kyrkor inte fullsatta?

Två orsaker

Jag tror att det finns åtminstone två orsaker.

Den ena är att människor inte ser någon mening med att gå, eftersom de utövar sin tro på annat sätt. Den andra är att människor inte får ut något av att gå i kyrkan.

Varför skulle jag gå?

Googla “varför gå i kyrkan” eller “why should I go to church” och du kommer att få 5, 6, 8, 10 eller 12 skäl, alla ganska lika.

 1. Det är bra för din relation till Gud och ditt andliga välbefinnande.
 2. Det är en fråga om lydnad inför Gud
 3. Vi växer bättre andligen när vi kommer tillsammans i kyrkan än vi gör det på egen hand.
 4. Vi behöver den kristna gemenskapen i kyrkan.

Kan vi inte bättre?
På allvar? Är detta de mest tvingande orsakerna vi har att komma med när det gäller att tillbringa en söndag förmiddag i kyrkan istället för att sova lite längre, njuta av en lång frukost och koppla av hela dan efter en hektisk vecka?

Jag medger, de är alla goda och sunda skäl, jag kunde ha gett dem själv. Men jag tror inte att de kommer att övertyga så många människor, och helt säkert inte de yngre generationerna. Vi måste komma med några bättre motiveringar till att gå i kyrkan.

Du kanske säger: ”Dessa motiveringar borde vara tillräckliga.” Men det är de inte!

Jämför med vad du väljer att köpa

Tänk dig att du går till en bokhandel för att köpa en bok. Visst är omslaget viktigt, men du köper inte en bok för omslaget skull, utan för det som är innanför, för det den kommer att ge dig när du läser den. Kan den ge dig god avkoppling eller kanske göra ditt liv lite bättre?

Vad får jag ut av det?
Vi ändrar lite på frågan och tillämpar den på kyrkan. Människor kommer att komma till kyrkan för vad det ger dem. Så se till att människor vet att det finns något att få om de går i kyrkan. Vi vill naturligtvis att folk ska komma av ”rätt” orsak, men låt oss inse att människor kommer av alla möjliga skäl. Och de starkaste skälen är förknippade med våra behov.

Det är fyra grundläggande behov som driver oss människor och som kyrkan kan möta.

 • Fysiska behov, behovet att lösa ett problem i livet.
 • Sociala behov, behovet att höra hemma någonstans och vara en del av en gemenskap
 • Personliga behov, behovet att bli sedd, accepterad och värdesatt.
 • Andliga behov, behovet att få kontakt med Gud och få balans och tillfredsställelse i livet.

Människor kommer att komma till din kyrka för att få sina behov mötta. Frågan är hur din kyrka kan uppfylla ett behov i en människas liv. Kan vi hjälpa människor att upptäcka meningen med sitt liv eller att få hjälp med sina relationer.  

Vad är det som krävs?
Tro inte att något på din websida, Facebook eller Instagram, ett nyhetsbrev eller affischer utanför kyrkan kan få människor att komma.

Vad är det då som får människor att komma? Här är några idéer.

 1. Människor måste ha ett behov att komma till kyrkan. Lägg upp en serie predikningar om vad människor behöver I livet. Om du använder kyrkoårets texter, skapa ett tema som möter ett behov i våra liv.
 2. Människor måste också kunna tro att kyrkan kan möta deras behov. Publicera dina teman med ett par praktiska utmaningar för att skapa nyfikenhet. Du kan till och med skapa en liten video. Visa sedan hur Gud möter våra behov.
 3. Människor måste kunna tro att kyrkan kan möta deras behov på ett rimligt sätt. Publicera dina predikningar som video eller podcast och gör ordentlig reklam med användning av A och B.
 4. De måste komma under fund med att din kyrka är den rätta kyrkan för dem. Se till att all publicering och kommunikation berättar vad din kyrka kan erbjuda alla människor. Låt folk förstå att din församling består av vanliga människor genom att vanliga människor får berätta sin story i korta en-minuters videor.
 5. De måste begripa att det är dags att komma till kyrkan nu. Skapa intresse med en serie gudstjänster de inte vill gå miste om.

Att få människor att komma till kyrkan är inte bara en fråga efter Coronan. Och det är inte en fråga någonstans bak i huvudet på pastorn eller en diskussion på ett församlingsmöte utan konkreta svar och uppföljning.

Vi har konkurrenter
Varför är inte våra kyrkor fullsatta på söndagar? Jag vill åtminstone inte skylla på sekularisering, materialism och andlig lättja.

Vi konkurrerar med Disney+, Barn-TV, att sova längre, söndagsbrunch, idrott, köpcentra och mycket mer. Så det är bäst vi tar oss samman och börjar möta människors behov, och låta dem förstå att vi verkligen har något att erbjuda. Och vi behöver göra det bra.

Kom ihåg
All teologiska och sunda skäl att gå i kyrkan gäller fortfarande. Men minns att människorna på Jesu tid kom för underverkens och matens skull. Och inte minst för att han mötte deras behov på reella, relevanta och påtagliga sätt. Och ryktet gick…

Biskop Christian Alsted

 

Cata Ekman-Niemi-Kaija

Together as one church - Tillsammans som en kyrka

Under början av sommaren fick jag möjligheten att delta i centralkonferensens lekmannakonferens i Velletri i Italien. Det var mycket utvecklande att möta metodister från olika länder och se hur de tänker och tro och kyrka och hur kulturen i våra samhällen formar dessa.Läs mera »
01.07.2022 kl. 21:08

Årskonferens 22-25 september – Olika tillsammans?!

Vi är alla olika och vi vill bejaka olika talanger så att vi alla tillsammans ska kunna bilda en mångsidig helhet. Men hur långt vill vi gå när det gäller att acceptera olikheter? Läs mera »
27.06.2022 kl. 16:36

Läsarundersökning Kustbandet

Hans Wallstedt och undertecknad har sammanställt en undersökning för att få en uppfattning om hur stor spridning Kustbandet har fått och några synpunkter på layout och innehåll. Vi ser fram emot att få in svaren före den 15 augusti. Tack på förhand! Hälsningar Birgit GrönqvistLäs mera »
27.06.2022 kl. 15:24

Kallelse till årskonferens 2022

Biskop Christian Alsted sammankallar Finlands svenska metodistkyrka till årskonferens 22-25.9.2022 på Arbetarakademin, Gamla Åbovägen 14, 02700 Grankulla.Läs mera »
27.06.2022 kl. 14:23

Attacken i Oslo

Det är med förfäran och sorg vi hörde nyheten om den dödliga attacken i Oslo på fredag kväll. En attack mot människor som samlats för att fira livet och gemenskapen. En attack som verkar ha för avsikt att döda och skada så många som möjligt för att skapa rädsla. Attacken är en direkt attack mot HBTQ+-personer och mot alla människors omistliga värde, men också en attack mot det trygga samhälle som vi alla är en del av.Läs mera »
26.06.2022 kl. 21:17

Är det konstigt att man längtar bort nångång

Att kunna var nöjd med det man har är en stor konst. Finlands folk verkar vara världsbäst i det. I varje fall tror jag att den förmågan är en biträdande orsak till att Finland toppar listan över de lyckliga länderna i världen. Clash’s gamla hit ”Should I stay or should I go” är en annan sida av samma sak. Har jag nånting för att stanna kvar där jag är eller är det lika bra att jag ger mig av? Det handlar om livet – och evigheten!Läs mera »
23.06.2022 kl. 19:19

Fånga Andens vind

“När förändringens vindar börjar blåsa, bygger några vindskydd, medan andra bygger väderkvarnar,” lyder ett kinesiskt ordspråk.Läs mera »
27.05.2022 kl. 22:17

Kustbandet nr 2 maj 2022

Ljusets återkomst: Med stigande förväntan har jag i år följt ljusets återkomst till de nordliga breddgraderna. Och nu sitter vi här igen med tidiga ljusa morgnar och långa ljusa kvällar. Det är fantastiskt och underbart. Ingenting går upp emot årstidernas växlingar i Norden. Många gånger har jag också gått på länk längs stranden eller i skogen och lyssnat till de återvändande fåglarnas klara drillar. Och jag har mått så bra av det. Jag har själv lovat och tackat Gud för den underbara värld som han har gett oss och jag har njutit av varje steg som jag har tagit. Och jag har tänkt på bibelordet i 1 Moseboken, kapitel åtta och vers 22: ”Så länge jorden består, skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.” Det har tröstat mig, eftersom det politiska läget i vår värld kastar mörka skuggor över oss.Läs mera »
25.05.2022 kl. 14:45

Glastaket

Ett glastak är en metafor som används för att beskriva hur svårt det är för kvinnor att nå toppen i yrkeslivet och på en del andra områden. Och detta trots att vi menar oss leva i ett samhälle som står för likabehandling och allas lika värde! Men det finns också ett annat glastak, lika osynligt och minst lika effektivt. Nämligen det som gör att ingen ”normal och vettig” människa förväntas tro på något annat än det som kan vägas och mätas och omfattas av det egna förnuftets kapacitet.Läs mera »
19.05.2022 kl. 23:17

Hälsningar från Cypern och SAT-7

I ungefär ett halvt års tid, sen september 2021, har jag haft förmånen att praktisera som volontär vid det kristna medianätverket SAT-7. Närmare bestämt befinner jag mig i staden Limassol på Cyperns sydkust, där en av organisationens TV-studior bedriver sin verksamhet.Läs mera »
12.05.2022 kl. 16:27

Kallelse till MKU:s årsmöte tisdagen den 7.6 kl.18

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. håller sitt årsmöte via Zoom tisdagen den 7.6.2022 kl. 18. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt förslag till nya stadgar.Läs mera »
03.05.2022 kl. 14:29

Små men viktiga steg framåt för den nya livsgemenskapen i Vanda

Många kyrkoforskare beskriver dagens Europa som en efterkristen kontinent. Med det avses att Europa för andra gången i sin historia har blivit ett missionsfält. Många människor känner inte Gud och deras band till kyrkan är svagt. Så är fallet också i Finland där många människor – trots medlemskap i kyrkan – i praktiken är fjärmade från den kristna tron. Det finns bred enighet inom olika kristna rörelser om att det behövs nya grepp för att nå de här människorna, men hur?Läs mera »
29.04.2022 kl. 12:24

Café öppet tre dagar varje vecka

I skolan där jag jobbar finns ett stort och fint lärarrum. Alldeles i början av vårterminen kom tre glada tjejer från klass 8 A och satte upp fina affischer på flera ställen: ”Café öppet måndagar, onsdagar och fredagar! Kom och njut av olika läckerheter! Då stöder du också vår klass! Billiga priser – också möjligt att skriva på en skuldlista!” Jag satt där och såg deras iver. Läs mera »
29.04.2022 kl. 08:10

Det där med mössor...

I skrivandets stund är vi i april och det blir så småningom dags att avsluta säsongen att använda mössa och ta fram kepsarna istället. Eller att använda en tunnare ”pipo” (som vi säger i Österbotten) som är gjord av bomull istället för tjocka vintermössor. På hösten köpte jag en ny vinterjacka och i samma veva förnyade jag också vintermössan eftersom de var på specialpris. Det var roligt att ha en fräsch mössa med lite glitter på istället för den gamla jag hade tidigare.Läs mera »
22.04.2022 kl. 09:29

Kristus är uppstånden - Han är sannerligen uppstånden!

Kristus on ylösnoussut - totisesti ylösnoussut! Christ is risen - He is risen indeed!Läs mera »
17.04.2022 kl. 10:04

Det händer i tystnaden

Vi lever i en ordrik, verbal tid och det finns bakgrundsmusik och underhållning lite överallt. Det har fått mig att mer och mer uppskatta den välsignade tystnaden. När jag var liten och sjöng i kör lärde vi oss: ”All musik börjar med tystnad”. Så tänker jag fortfarande. Allt välsignat börjar ofta med tystnad.Läs mera »
15.04.2022 kl. 14:21

Örnen och boet

Bibelns örntexter återvänder jag regelbundet till. Ta tex den här: ”Som en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina ungar, så bredde han ut sina vingar...” (5 Mos. 32:11). Bilden som tecknas är örnen som susar över boet och gör allt för att locka sina ungar att flyga. Förstås ligger det inbyggt i örnungen att den ska ut och pröva vingarna, den kanske tom längtar efter det, innerst inne. Men något i texten får mig att tänka att det kan finnas en viss tveksamhet hos ungen som gör att örnmamman verkligen behöver väcka upp boet och ungen. Texten talar om hur hon svävar över örnhemmet för att få något att hända.Läs mera »
05.04.2022 kl. 11:29

Dröm med mig

Jag slötittade på en del av svenska eurovisionsfinalen. Men jag blev klarvaken när det kom till mellanakten. Vanligtvis är det ett humoristiskt shownummer som är lätt att klara sig utan. Men den här gången stod den unga svenska poeten Sara Nazari och framförde det hon kallar Spoken word. En tre och en halv minuter lång dikt rakt upp och ner utan åthävor! Den hette visserligen Dröm med mig, men hon stod för det enda som hade med vår vardagsverklighet att göra i en enda lång kväll av glitter och verklighetsflykt.Läs mera »
25.03.2022 kl. 10:25

Nytt från Home of Hope

Läs det senaste nyhetsbrevet och kolla in videon med Tsungi som bl.a. bott på Home of Hope och är på slutrakan av studierna.Läs mera »
29.03.2022 kl. 08:00

Vi ber för Mocambique!

Inkommande söndags kollekt tillfaller Mocambique. Pandemin har satt käppar i hjulen för vårt planerade projekt Livets frö. Nedan redogörs kort hur projektet kom till och nuläget.Läs mera »
20.03.2022 kl. 09:35

Frid Vänner!

Denhär vintern har jag tänkt mycket på frid, den tredje ingrediensen i kakan Andens frukt Gal 5:22, om liknelsen tillåts. Jag har tänkt på hur viktigt det är att vi har frid, inte stressar och ”håsar” fram. Det är så mycket som då riskerar att gå fel och gå sönder. Vi märker inte hur saker kunde göras på ett enklare sätt, vi blir irriterade på mänskor i vår omgivning. Helt allmänt blir det lätt så att vi tillför väldigt lite, positivt i alla fall.Läs mera »
18.03.2022 kl. 08:21

Seriously?

Seriously? Menar du det? Riktigt på allvar? Läs mera »
26.02.2022 kl. 10:56

Biskop Christians herdebrev med anledning av de tragiska händelserna i Ukraina

Frid lämnar jag åt er Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh 14:27Läs mera »
25.02.2022 kl. 13:04

Årsboken 2021

Årsboken 2021 finns nu i som elektronisk fil, har du inte fått den per e-post och vill ha länken, kontakta samfundssekreteraren@metodistkyrkan.fiLäs mera »
17.02.2022 kl. 15:52