Hälsningar från Cypern och SAT-7

12.05.2022 kl. 16:27
I ungefär ett halvt års tid, sen september 2021, har jag haft förmånen att praktisera som volontär vid det kristna medianätverket SAT-7. Närmare bestämt befinner jag mig i staden Limassol på Cyperns sydkust, där en av organisationens TV-studior bedriver sin verksamhet.

Det är tack vare ekonomiskt stöd från bland annat Finlands svenska metodistkyrka som jag har möjlighet att tillbringa några månader här, fram till juni i år, innan sommarlov i Finland väntar. Jag tackar varmt för stödet som jag fått, och vill härmed berätta lite mer om det arbete som min volontärinsats är en del av.

Det var engelsmannen Terence Ascott som grundade SAT-7 år 1995, efter att han fått en vision om att nå människor med evangelium i större skala i Mellanöstern och Nordafrika. Visionen tog sin början när Ascott insåg att en stor del av befolkningen i detta område har begränsad möjlighet att träffa kristna, och en ganska stor del av dem saknar förmåga att läsa och ta del av något skriftligt material.

Däremot ser majoriteten av människorna i regionen regelbundet på satellit-TV. Den första sändningen ägde rum följande år, 1996. Idag, snart tre decennier senare, sänder SAT-7 kristen satellit-TV genom fyra kanaler, på tre språk, 24 timmar i dygnet, i 25 länder i Mellanöstern och Nordafrika. Därtill har man ett växande utbud av material på sociala medier och sin on demand-plattform online, SAT-7 PLUS. Man är den första, äldsta och största kristna satellit-organisationen som verkar i den här delen av världen.

 

SAT-7 leds av ett internationellt råd, där medlemsskaran till största delen utgörs av representanter för de lokala kristna kyrkosamfunden i regionen. Organisationen har med andra ord en stark interdenominationell prägel, vilket går i medveten samklang med SAT-7:s vision och mission.

Man vill erbjuda kyrkorna och de kristna i Mellanöstern och Nordafrika en möjlighet att vittna om Jesus Kristus genom inspirerande, informativa och utbildande TV-tjänster. Målet är att se en växande kyrka i denna region, som är frimodig i sin kristna tro och sitt vittnesbörd, som betjänar sin omgivning och bidrar till samhällets och kulturens bästa.

 

Visionen kretsar alltså kring två saker. Dels vill man styrka de kristna som redan finns i dessa länder, vilka ofta har begränsad frihet att uttrycka sin kristna tro. Många känner sig isolerade, med liten möjlighet till sådan kontakt med andra kristna som vi åtnjuter i Europa. För dem är det ofta av stor betydelse att få se och höra andra kristna på TV, och ta del av uppbyggande budskap, lovsång m.m., om än via en skärm.

Med de senaste årens corona-pandemi i bagaget kan vi i väst kanske något bättre föreställa oss känslan hos de många kristna i andra länder, som under lång tid innan pandemin saknat möjlighet att öppet leva gudstjänstliv och fysiskt träffa andra kristna. SAT-7 vill, vid sidan av att styrka de lokala kristna i deras tro, också fungera som deras röst i ett samhälle där det är svårt att som religiös minoritet göra sin röst hörd.

En viktig aspekt av detta är att med varierande programutbud, allt genomsyrat av kristna värderingar och evangeliets budskap, försöka motverka felaktiga fördomar mot kristna och kristen tro bland lokalbefolkningen. Den andra delen av SAT-7:s vision är att man vill nå ut med det glada budskapet till dem som inte ännu fått möjlighet att lära känna Guds kärlek uppenbarad i Jesus Kristus.

Satellit-TV utgör här ett mycket effektivt redskap. Det begränsas inte av lokala censur-bestämmelser. Det når rakt in i människors hem, så att individer och familjer med begränsad frihet kan ta del av det kristna budskapet inom hemmets privata väggar. Det når dem som inte kan läsa och skriva. Det når människor i alla åldrar, oberoende av religiös bakgrund, kön och social status. Än idag ser cirka 85 procent av befolkningen i Mellanöstern och Nordafrika regelbundet på satellit-TV.

För tillfället har SAT-7 fyra kanaler: SAT-7 ARABIC, den äldsta och största kanalen som når hela den arabisktalande världen; SAT-7 KIDS, en arabiskspråkig barnkanal med fokus på den unga generationen; SAT-7 PARS, den persiska kanalen samt SAT-7 TÜRK, den turkiska kanalen.

Med dessa kanaler når man hela regionen Mellanöstern och Nordafrika, på språk som lokalbefolkningen förstår. Allt arbete finansieras av ekonomiska donationer från partnerorganisationer, kyrkor och privata understödjare världen över.

Programmen som SAT-7 producerar görs främst i de egna TV-studiorna i Libanon, Egypten, Cypern, Turkiet och Storbritannien. Det är som sagt i studion här på Cypern som jag får vara med och hjälpa till. Här på Cypern finns också SAT-7:s internationella huvudkontor.

Studion i Limassol  där jag jobbar tillhör den persiska kanalen, SAT-7 PARS, som ses av tittare i Iran, Afghanistan och Tadzjikistan. Här produceras tre direktsändningar per vecka – ett program för yngre barn, ett för äldre barn och tonåringar samt ett för vuxna. Även om själva sändningarna i vår studio tar enbart tre och en halv timme i anspråk sammanlagt, finns det mycket att förbereda inför varje produktion, och mina kolleger har händerna fulla. Det är lärorikt att få vara med och se arbetet med kristen satellit-TV på nära håll, och få möjlighet att hjälpa till på ett hörn.

Det som jag främst sysslat med under min tid som volontär är att arbeta med animation. Jag lär mig att använda ett datorprogram som heter Adobe Character Animator, med hjälp av vilket jag försöker få figurer som jag ritat på datorn att röra sig och tala på ett naturligt sätt.

För tillfället sysslar jag med ett projekt där slutprodukten ska bli en video med temat Jesu liknelse om pärlan. Videon kommer bli del av ett barnprogram. Det är roligt att få syssla med något kreativt, samtidigt som det känns meningsfullt att bidra till persiska barns möjlighet att ta del av Bibelns budskap. Något som framför allt inspirerat mig är att få höra och se den rika respons som kommer från tittare.

Varje dag tar hundratals tittare kontakt med SAT-7 för att berätta hur betydelsefulla programmen varit för dem, för att be om förbön eller ställa frågor om kristen tro. På fredagarna i Limassols studio har jag med egna ögon sett den långa listan med tusentals missade samtal från persiska barn som ringer in till TV-programmet för att delta i frågesport om Bibelns berättelser.

Enligt en oavhängig undersökning ett par år tillbaka, ser minst 25 miljoner människor något av SAT-7:s program varje vecka! Jag vill här dela med mig av ett exempel på de många vittnesbörd som regelbundet kommer in till det team vid SAT-7 som arbetar specifikt med att vara i kontakt med tittare för att svara på frågor, be och hjälpa att vandra i lärjungaskap. Soren från Iran berättar i april 2022:

Jag har tittat på SAT-7 PARS i ungefär sex månader, eftersom en av mina vänner berättade för mig om den kristna tron ​​och SAT-7 PARS. Ju mer jag tittade på era program och gjorde efterforskningar, desto mer kom jag till slutsatsen att kristendom betyder fred, försoning och vänlighet. Av denna anledning bestämde jag mig för att bli kristen. Som ni vet finns det i Iran ingen möjlighet för oss att ha [kristen] gemenskap.

Det är sant att jag har gett mitt hjärta till Kristus, men jag vet verkligen inte vad jag måste göra nu. Jag kan inte tro att jag så lätt blev kristen genom att bara be en bön, men jag behöver undervisning. Och nu när jag är kristen, hur ska jag gå till väga för att vara i kontakt med Herren? Jag är tacksam till er för att ni kontaktade mig och hjälpte mig att be frälsningsbönen.

Mitt varmaste tack, än en gång, till Metodistkyrkan för samarbetet i form av det ekonomiska stödet under tiden för min volontärinsats!

Jag önskar er alla Guds välsignelse!

Soliga hälsningar från Limassol,
Mirjam Stenlund

P.S. Den som är intresserad av att veta mer om SAT-7:s arbete, kan bekanta sig med hemsidan sat7.org, eller ta del av en informationsvideo med svensk text via följande länk:

Cata Ekman-Niemi-Kaija

Är det konstigt att man längtar bort nångång

Att kunna var nöjd med det man har är en stor konst. Finlands folk verkar vara världsbäst i det. I varje fall tror jag att den förmågan är en biträdande orsak till att Finland toppar listan över de lyckliga länderna i världen. Clash’s gamla hit ”Should I stay or should I go” är en annan sida av samma sak. Har jag nånting för att stanna kvar där jag är eller är det lika bra att jag ger mig av? Det handlar om livet – och evigheten!Läs mera »
23.06.2022 kl. 19:19

Fånga Andens vind

“När förändringens vindar börjar blåsa, bygger några vindskydd, medan andra bygger väderkvarnar,” lyder ett kinesiskt ordspråk.Läs mera »
27.05.2022 kl. 22:17

Kustbandet nr 2 maj 2022

Ljusets återkomst: Med stigande förväntan har jag i år följt ljusets återkomst till de nordliga breddgraderna. Och nu sitter vi här igen med tidiga ljusa morgnar och långa ljusa kvällar. Det är fantastiskt och underbart. Ingenting går upp emot årstidernas växlingar i Norden. Många gånger har jag också gått på länk längs stranden eller i skogen och lyssnat till de återvändande fåglarnas klara drillar. Och jag har mått så bra av det. Jag har själv lovat och tackat Gud för den underbara värld som han har gett oss och jag har njutit av varje steg som jag har tagit. Och jag har tänkt på bibelordet i 1 Moseboken, kapitel åtta och vers 22: ”Så länge jorden består, skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.” Det har tröstat mig, eftersom det politiska läget i vår värld kastar mörka skuggor över oss.Läs mera »
25.05.2022 kl. 14:45

Glastaket

Ett glastak är en metafor som används för att beskriva hur svårt det är för kvinnor att nå toppen i yrkeslivet och på en del andra områden. Och detta trots att vi menar oss leva i ett samhälle som står för likabehandling och allas lika värde! Men det finns också ett annat glastak, lika osynligt och minst lika effektivt. Nämligen det som gör att ingen ”normal och vettig” människa förväntas tro på något annat än det som kan vägas och mätas och omfattas av det egna förnuftets kapacitet.Läs mera »
19.05.2022 kl. 23:17

Kallelse till MKU:s årsmöte tisdagen den 7.6 kl.18

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. håller sitt årsmöte via Zoom tisdagen den 7.6.2022 kl. 18. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt förslag till nya stadgar.Läs mera »
03.05.2022 kl. 14:29

Små men viktiga steg framåt för den nya livsgemenskapen i Vanda

Många kyrkoforskare beskriver dagens Europa som en efterkristen kontinent. Med det avses att Europa för andra gången i sin historia har blivit ett missionsfält. Många människor känner inte Gud och deras band till kyrkan är svagt. Så är fallet också i Finland där många människor – trots medlemskap i kyrkan – i praktiken är fjärmade från den kristna tron. Det finns bred enighet inom olika kristna rörelser om att det behövs nya grepp för att nå de här människorna, men hur?Läs mera »
29.04.2022 kl. 12:24

Café öppet tre dagar varje vecka

I skolan där jag jobbar finns ett stort och fint lärarrum. Alldeles i början av vårterminen kom tre glada tjejer från klass 8 A och satte upp fina affischer på flera ställen: ”Café öppet måndagar, onsdagar och fredagar! Kom och njut av olika läckerheter! Då stöder du också vår klass! Billiga priser – också möjligt att skriva på en skuldlista!” Jag satt där och såg deras iver. Läs mera »
29.04.2022 kl. 08:10

Det där med mössor...

I skrivandets stund är vi i april och det blir så småningom dags att avsluta säsongen att använda mössa och ta fram kepsarna istället. Eller att använda en tunnare ”pipo” (som vi säger i Österbotten) som är gjord av bomull istället för tjocka vintermössor. På hösten köpte jag en ny vinterjacka och i samma veva förnyade jag också vintermössan eftersom de var på specialpris. Det var roligt att ha en fräsch mössa med lite glitter på istället för den gamla jag hade tidigare.Läs mera »
22.04.2022 kl. 09:29

Kristus är uppstånden - Han är sannerligen uppstånden!

Kristus on ylösnoussut - totisesti ylösnoussut! Christ is risen - He is risen indeed!Läs mera »
17.04.2022 kl. 10:04

Det händer i tystnaden

Vi lever i en ordrik, verbal tid och det finns bakgrundsmusik och underhållning lite överallt. Det har fått mig att mer och mer uppskatta den välsignade tystnaden. När jag var liten och sjöng i kör lärde vi oss: ”All musik börjar med tystnad”. Så tänker jag fortfarande. Allt välsignat börjar ofta med tystnad.Läs mera »
15.04.2022 kl. 14:21

Örnen och boet

Bibelns örntexter återvänder jag regelbundet till. Ta tex den här: ”Som en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina ungar, så bredde han ut sina vingar...” (5 Mos. 32:11). Bilden som tecknas är örnen som susar över boet och gör allt för att locka sina ungar att flyga. Förstås ligger det inbyggt i örnungen att den ska ut och pröva vingarna, den kanske tom längtar efter det, innerst inne. Men något i texten får mig att tänka att det kan finnas en viss tveksamhet hos ungen som gör att örnmamman verkligen behöver väcka upp boet och ungen. Texten talar om hur hon svävar över örnhemmet för att få något att hända.Läs mera »
05.04.2022 kl. 11:29

Dröm med mig

Jag slötittade på en del av svenska eurovisionsfinalen. Men jag blev klarvaken när det kom till mellanakten. Vanligtvis är det ett humoristiskt shownummer som är lätt att klara sig utan. Men den här gången stod den unga svenska poeten Sara Nazari och framförde det hon kallar Spoken word. En tre och en halv minuter lång dikt rakt upp och ner utan åthävor! Den hette visserligen Dröm med mig, men hon stod för det enda som hade med vår vardagsverklighet att göra i en enda lång kväll av glitter och verklighetsflykt.Läs mera »
25.03.2022 kl. 10:25

Nytt från Home of Hope

Läs det senaste nyhetsbrevet och kolla in videon med Tsungi som bl.a. bott på Home of Hope och är på slutrakan av studierna.Läs mera »
29.03.2022 kl. 08:00

Vi ber för Mocambique!

Inkommande söndags kollekt tillfaller Mocambique. Pandemin har satt käppar i hjulen för vårt planerade projekt Livets frö. Nedan redogörs kort hur projektet kom till och nuläget.Läs mera »
20.03.2022 kl. 09:35

Frid Vänner!

Denhär vintern har jag tänkt mycket på frid, den tredje ingrediensen i kakan Andens frukt Gal 5:22, om liknelsen tillåts. Jag har tänkt på hur viktigt det är att vi har frid, inte stressar och ”håsar” fram. Det är så mycket som då riskerar att gå fel och gå sönder. Vi märker inte hur saker kunde göras på ett enklare sätt, vi blir irriterade på mänskor i vår omgivning. Helt allmänt blir det lätt så att vi tillför väldigt lite, positivt i alla fall.Läs mera »
18.03.2022 kl. 08:21

Seriously?

Seriously? Menar du det? Riktigt på allvar? Läs mera »
26.02.2022 kl. 10:56

Biskop Christians herdebrev med anledning av de tragiska händelserna i Ukraina

Frid lämnar jag åt er Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh 14:27Läs mera »
25.02.2022 kl. 13:04

Årsboken 2021

Årsboken 2021 finns nu i som elektronisk fil, har du inte fått den per e-post och vill ha länken, kontakta samfundssekreteraren@metodistkyrkan.fiLäs mera »
17.02.2022 kl. 15:52

Varför är inte våra kyrkor fullsatta?

Jag går i kyrkan varje söndag – vissa söndagar predikar jag och andra inte, men jag går i kyrkan alla söndagar. Jag går i kyrkan också de söndagar jag inte har lust. Varför gå i kyrkan? Varför? För att jag behöver det. Gudstjänsten är en central del av mitt liv – att vara i Guds närhet, lyssna till hans ord, be och ta emot nattvarden. Läs mera »
13.02.2022 kl. 15:16

Volontärresa sommaren 2022?

Känner du någon eller går du själv i tankar på att resa på volontärresa? Möjligheten finns att delta i TNC:s (The Nyadire Connection) team till Nyadire, Zimbabwe i slutet av juni/ början av juli. Mer info av undertecknad eller av Ida Ala-Heikkilä, ida.alaheikkila@outlook.com. Ida var på volontärresa med TNC sommaren 2019 och berättar gärna om sina erfarenheter.Läs mera »
10.02.2022 kl. 19:20

En stilla bön

5 år är han min son. Han är frågvis och en riktig svamp. Med svamp menar jag en som samlar på sig mycket kunskap, suger in allt han hör och lär sig. Han vet mycket. Han kan mycket.Läs mera »
04.02.2022 kl. 18:34

Varför hade ingen bråttom?

Jag var på gudstjänst i Borgå i söndags och lade märke till en intressant sak. I slutet informerades vi om att det traditionsenliga kyrkkaffet var inställt. Coronarestriktionerna tillät oss att hålla gudstjänst, men inte att ha en samling där vi satt mitt emot varandra runt bord och utan masker. Det var inte svårt att acceptera, men ingen skyndade sig hem. Alla hittade någon som vi gärna ville hälsa på och prata en stund med. Några kom överens om att gå och köpa ”take away” och kom tillbaka för att äta sin lunch tillsammans. Jag skulle iväg till en ny gudstjänst i Lovisa, men inte heller jag gjorde mig någon brådska. Hur kom det sig?Läs mera »
28.01.2022 kl. 10:03

Förnyelse efter urkristet mönster

Församlingen i Antiokia var en lekfolksförsamling, grundad av lekfolk och hållen vid liv och styrd av lekfolk. Gravitationscentrum i denna församling var lekfolket. Heltidsarbetarna i den kristna rörelsen, Paulus och Barnabas, var ”församlingens gäster” eller ”levde i gemenskap med församlingen där” (Apostlagärningarna 11:26 enligt två engelska översättningar). De utövade ingen överhet över den lokala församlingen, inte heller ledde de församlingen. De var ”gäster”, ”i gemenskap med församlingen”. Detta stämmer överens med det uttalade syftet och meningen med de olika ”gåvor” som Gud gav.Läs mera »
21.01.2022 kl. 09:19

Det är något speciellt med nyår – också ett Covid-nyår

Trots nästan två års liv under trycket från en global pandemi, har jag outsläcklig tro och hopp för Metodistkyrkan i Norden och Baltikum. Trots allt har målmedvetna församlingar, pastorer, diakoner och andra ledare tjänat människor i sin närhet långt utöver det vanliga.Läs mera »
14.01.2022 kl. 11:02