Bibelstudium: Motståndet i andevärlden

31.05.2024 kl. 16:52
När du läser det behöver du, för sammanhangets skull, slå upp din Bibel och läsa bibelcitaten innantill.
Eftersom jag, när jag läser min Bibel, finner att vi lever i avslutningen av denna tidsålder anar jag varför motståndet för Guds verk är så starkt i andevärlden idag. Det som aposteln Paulus skriver om i /Ef. 6:12/ kan verkligen bekräftas. Det är inte bara ett mänskligt motstånd som bibeltrogen förkunnelse får möta idag, utan ett motstånd från den mörka sidan. Detta motstånd tar sig i uttryck på olika sätt och i olika sammanhang och forum.

Eftersom kristendomen, i Sverige, har motarbetats och urholkats politiskt, kulturellt och genom okunskap har det också fått kristenheten, i stor utsträckning, att anpassat sig efter samhällets utveckling. Detta utnyttjas av de andekrafter som bibelordet talar om och får oss kristna till att ändra tro och därmed livsstil. Det sker ofta utan att vi märker det.

Jag vill här peka på ett områden i den kristna tron och förkunnelsen, som i de flesta sammanhang möter ett andligt motstånd idag.

 

ATT HELA BIBELN ÄR GUDS ORD

Aposteln Paulus skriver att: ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje gärning.”(2 Tim.3:16-17) Det gäller alltså Både GT och NT. På apostlarnas tid fanns bara GT, men hela NT växte fram genom apostlarnas undervisning och har bekräftats och besannats som det evangelium (glädjebudskap) som Jesu Kristi försoningsgärning innebär för mänskligheten.

Aposteln Petrus betonar detta tydligt i (2 Petr. 1:16-21) när han talar om apostlarnas förkunnelse. ”Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans majestät.... Så mycket fastare står nu det profetiska Ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av de helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.”

Vem av oss kan anse sig behörig att i sin bibelundervisning bortförklara en del av det skrivna Ordet för att det inte längre är tillämpbart i vår tid och vår kultur? Somliga kan åberopa viss kunskap i källforskning medan andra, av erfarenheter och genom gudsmöten fått bekräftelser på sanningen i det andra bortförklarar.

Kristenheten i västvärlden är inne i kompromissernas tidevarv, då man p.g.a. kunskap som sprider sig över världen, känner behov av att anpassa sig efter andra religioner och kulturer, vilket leder till en liberal syn på bibelordet. Man undviker att tala om det som Bibeln kallar synd och att undervisa om Bibelns profetior om ändens tid för att inte skrämma någon eller orsaka splittring eftersom det finns olika uppfattningar. Man vill ha en fin och lugn gemenskap i församlingen där alla kan trivas och känna sig hemma. Frågan är om detta lugn och denna sortens frid är ett verk av den helige Ande? Det gäller att kunna skilja mellan andar. Den helige Ande sanktionerar aldrig något som inte stämmer med Guds skrivna Ord.

 

VAD ÄR KYRKANS OCH FÖRSAMLINGENS FRÄMSTA UPPDRAG I TIDEN?

Svaret på den frågan får vi dels av Jesus själv i det som vi kallar för ”Missionsbefallningen” i (Matt. 28:18-20) om att göra alla folk till hans lärjungar. Den helige Ande har kommit för att påminna om allt vad Jesus sagt (Joh. 14:26) och överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.” (Joh. 16:8-9).

Dessutom får vi svaret genom apostlarnas undervisning i de olika breven, Där får vi veta vad synd är, vid dess rätta namn, att vi alla är syndare ,( Joh. 16:8, Rom. 1:18-21, 1Joh. 1:8, ). Vi behöver alla bekänna vår synd, få förlåtelse och bli befriade från vår skuld inför Gud och bli födda på nytt. (Joh, 3:3).

Det stora behovet idag, i vår oroliga värld, där många människor lider av ångest och oro inför framtiden är ett klart och tydligt evangelium om Jesu Kristi försoning. Att det genom honom finns förlåtelse och befrielse till ett lyckligt liv, här i tiden och ett hopp för evigheten. Ett sådant meningsfull liv finns inte att uppleva på någon annan väg, varken genom materialismen eller i nyandliga rörelser. (Apg. 4:12, Rom. 1:16).

Ofta är det behagligare att bara tala om två sidor av Gud, hans kärlek och hans nåd, än att undervisa om hans helighet. Då känner man inte av motståndet, varken från åhörarna eller från andevärlden. När man talar om att vi är syndare kan vissa känna sig avslöjade och kränkta, men det kan också leda till ett uppvaknande och omvändelse, vilket ju bör vara målet för vårt budskap, (2 Kor 7:8-10)

Det aposteln Paulus skriver till sin andlige son Timoteus: (2 Tim. 4:2-4) borde vara varje förkunnares ambition även idag: ”Predika Ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana.... Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen.

Bibeln är ju ingen vanlig bok, just därför att den är Guds Ord. Om vi läser som det står och förkunnar där efter kommer dess sanning att bekräftas. Ordet skapar nytt liv i människors inre, det renar och avslöjar tankar och motiv, (Joh. 1:3, 15:3, Hebr. 4:12-13).

Som förkunnare och kyrka har vi ett stort ansvar för hur vi förvaltar och undervisar i Guds Ord, vilket vi en dag ska göra räkenskap för. ( Matt. 12:37, Gal. 1:8-9, Jak. 3:1). Inför Uppenbarelsebokens sista tydliga ord: (Upp. 22:18-21) bör varje förkunnare ständigt pröva sitt budskap!!!

Hänvisar till teologen och författarens Olof Edsinger bok: ”Farlig för fienden”

Anita Grantinger

 

Perfect timing

Den här våren liksom alla andra år har jag fascinerats av vitsipporna. Inte bara för den hisnande skönheten i de vita tuvorna och ibland hela fält mellan de ännu kala trädstammarna. Om jag skulle tvingas att göra en rankningslista över de vackraste naturscener jag sett, tror jag nästan vitsipporna skulle ta första platsen. Men det är också tajmingen som fascinerar mig. Det är just nu som vitsipporna har sin chans! Om de inte skulle förstå att dyka upp nu skulle de inte ha en chans. Här handlar det verkligen om ”perfect timing”.Läs mera »
16.05.2024 kl. 08:45

Fahrenheit och Bibeln

Guy Montag är brandman som rycker ut när det kommer alarm om att någon har gömt undan en skönlitterär bok. I det framtida samhället som Ray Bradbury tecknar i sin dystopiska bok Fahrenheit 451 anses det nämligen ohälsosamt att läsa. Brandkårens uppgift är inte längre att släcka bränder utan att bränna upp all litteratur. De som har svårt att låta bli att läsa sänds på omskolning! Bokens titel syftar på den temperatur som behövs för att papper ska brinna. Men vad har det med Bibeln att göra?Läs mera »
10.05.2024 kl. 08:25

Församlingen - en borg och en tillflyktsort

I oktober 2023 var Bernt och jag i Dubrovnik, en stad i Kroatien, där vi bland annat levde nära en stadsmur ca 2 km lång och på sina ställen 25 meter hög. Jag blev oerhört fascinerad av den borgen. Den påminde om beskydd och trygghet.Läs mera »
11.03.2024 kl. 16:35

Tro, hopp och kärlek

Vi står igen inför en ny jul och ett nytt år. De flesta av oss tycker att året rann iväg, medan andra minns tiden som långa ensamma dagar. Läs mera »
21.12.2023 kl. 20:53

Träkorset

Det var i de tiderna som vi var vintrarna i Thailand. De första åren var det bara spännande. Vi bodde i en by utanför Hua-Hin med ett femtiotal andra finländare. I början byggde vi upp vårt lilla finska samhälle, vi planerade och planterade. Vi åt tillsammans om kvällarna på olika små lokala matställen och vi gjorde utfärder på våra mopeder. Läs mera »
07.12.2023 kl. 08:47

Den andra stranden

Det var inte så länge sedan som Lovisa invigde det nya bostadsområdet Drottningstranden, på den östra sidan om Lovisaviken. Den lyckade bostadsmässan i juli gav tusentals besökare möjlighet att bekanta sig med husen och området. Den nya pontonbron förenade västra och östra sidan på ett fint sätt. Planering och förberedelser tog några år.Läs mera »
23.11.2023 kl. 09:11

Knutar och hål på vår stickning?

Jag har nyss börjat sticka en tröja och är alltså helt nybörjare inom detta med stickning. Jag är full av beundran inför personer som klarar av att sticka fina tröjor med invecklade mönster. Läs mera »
17.11.2023 kl. 19:12

Basics för en bra predikan.

En av mina passioner är att försöka träna människor att dela ord från Gud som berör, att predika. Det är ju därför vi är här som Guds folk. Här ska du få mina basics, hoppas du har nytta av dem!Läs mera »
26.10.2023 kl. 21:34
Herrens måltid del II

Bordet är dukat

När lärjungarna kom fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Matt 26:17 var det den naturligaste sak i världen. Det var ungefär som när vi frågar våra vänner emot slutet av året: Var ska ni fira jul i år? Det var en del av samhällets och människornas årsrytm. Och det representerade grunden för det judiska samhället. Jesus hade dessutom något speciellt i tankarna för den här påskmåltiden, sin sista måltid (The Last Supper).Läs mera »
02.11.2023 kl. 08:48
Herrens måltid del I

Vad handlar det om?

I Lutherska kyrkan firas det varje söndag. Många frikyrkoförsamlingar firar det en gång i månaden, gärna första söndagen i månaden. Alla vet att det är nattvarden och kan konfirmationssvaren på frågan om vad det är. Men faller den bort en månad i en metodistförsamling verkar det inte vara någon som saknar den. Och ju längre man funderar desto mer osäkra blir svaren. Vad handlar det egentligen om?Läs mera »
27.10.2023 kl. 08:47

Vilka tankar får slå rot?

I vår hjärna far flertalet tankar genom systemet, varje dag. Du och jag bestämmer vilka tankar som får utrymme i oss. Tankarna är början på allt.Läs mera »
20.10.2023 kl. 14:42

Uthållighet

Uthållighet är ett svårt ord. Speciellt om man är en projektinriktad person. Men Ordet lyfter fram det igen och igen. Låt oss därför se lite på det.Läs mera »
06.10.2023 kl. 11:40

Att gråta och få bli tröstad

För de flesta av oss är livet inte alltid roligt eller enkelt. Ibland händer sånt som gör oss ledsna eller kanske hotar knäcka oss. Vi ser detsamma i urkyrkan, ofta i en mycket värre form. De är med i ett framgångsrikt arbete men omständigheterna är ytterst krävande. Apostlarna förföljs och dödas på grund av tron. Läs mera »
14.09.2023 kl. 10:20

Det som måste förändras

Vi längtar efter att se Guds rike beröra människor. För mig är den avgörande tanken: I allt det vi gör som församlingar: vad kan och bör förändras, med jämna mellanrum, för att vi ska kunna vara ett attraktivt, fungerande och effektivt redskap i Guds rike? Vad måste bevaras orört för att inget avgörande skall gå förlorat? Läs mera »
14.08.2023 kl. 15:02

På knä

Där jag vanligen rör mig ser jag inte ofta människor på knä i bön. Men under våren började tanken attrahera och jag kom tillbaka till den många gånger. Och jag tänker på uttrycket: ”Kneeling to pray often is what gives you the strength to stand”. På svenska ungefär: Bön du gör på knä ofta ger dej kraft att stå.Läs mera »
20.07.2023 kl. 09:12

Äntligen funnen!

I augusti för snart tre år sen åker kollegan Jori, som också är pastor, till nationalparken i Tiilikkajärvi i mellersta Finland för att få uppleva fyra dagar av ensamhet och tystnad i vacker natur innan semestern är slut och arbetet igen sätter igång.Läs mera »
22.06.2023 kl. 09:06

Du hinner inte?

I Bibeln finns flertalet allvarliga texter, en av dem har jag levt med under en längre tid nu. Överlag tycker jag att det kan vara bra att stanna hos en text en tid så att så många aspekter som möjligt får tala. Det finns nämligen ofta mycket mer i ett bibelord än det vi de första gångerna ser.Läs mera »
25.05.2023 kl. 13:59

Guiden

Det händer allt som oftast att en av stadsdelens guider kommer gående uppför backen till Kristuskyrkan i Främre Tölö i Helsingfors. Efter sig han en grupp intresserade människor, alla med blickarna uppåt utefter den typiska arkitekturen från sent 1920-tal. Guiden pekar och förklarar historien och vad som är vad. Och efter en stund går de vidare. Det är bra att ha en guide i livets villervalla – både för att upptäcka rikedomarna och för att hitta rätt! Det leder mina tankar till ett guldkorn…Läs mera »
12.05.2023 kl. 20:00

David och grottan

Adullams grotta, en plats som nämns i första Samuelsboken, låg i Juda bergsbygd, i ett ingenmansland mellan Juda och filistéernas område. Det var ett underjordiskt grottsystem av kalksten ca 10km från Betlehem. Grottan låg på en höjd, omgiven av landskapet.Läs mera »
28.04.2023 kl. 11:24